Ceník přímých úhrad

Výpis ze zdravotní dokumentace300 Kč
Vyplnění posudku pro účely komerčního pojištění400 Kč
Aplikace očkovací látky mimo vakcinací hrazených ze ZP300 Kč
Pracovně-lékařské vyšetření do zaměstnání600 Kč
Vyšetření pro řidičské a zbrojní průkazy600 Kč
Potvrzení pro studium, brigády, zdravotní průkazy aj.400 Kč
Pravidelné lékařské prohlídky řidičů seniorů400 Kč
Vyplnění žádosti do domova důchodců400 Kč
Vyplnění poukazu na lázně/OLÚ na počkání
(standardní termín na vyplnění je 14 dnů)
400 Kč

Ceny platné od 1.1.2022